Choroby narządu słuchu
- rodzaje i symptomy

Choroby narządu słuchu dotykają nas z różnych powodów, wśród których wyróżnić można nie tylko nadwrażliwość na głośne, przenikające dźwięki, ale przede wszystkim uszkodzenia w organizmie, problemy genetyczne i różne schorzenia narządu słuchu wraz z otaczającymi go komórkami.

Najczęściej spotykane choroby narządu słuchu i choroby, których głównym objawem jest sama utrata zmysłu słyszenia to:

  • głuchota,
  • tympanoskleroza,
  • zapalenie wyrostka sutkowatego,
  • otoskleroza,
  • ropne zapalenie ucha środkowego,
  • surowiczo-śluzowe zapalenie ucha środkowego,
  • wyrośla kostne przewodu słuchowego,
  • czop woskowiny,
  • Choroba Menier’a.

Problemy ze słuchem

Bezpośrednim symptomem każdego z tych schorzeń jest bezpośrednie pogorszenie się słuchu i dodatkowe objawy, po których zdiagnozować można szczegółowo konkretną chorobę, jaka nas dotknęła. I tak typowa głuchota, czyli jedna z chorób narządu słuchu objawia się jego utratą i może być zarówno wrodzona, jak i nabyta w skutek chorób zakaźnych, przedwczesnego porodu, stanów gorączkowych, starzenia się i długotrwałego narażenia na intensywny hałas. Tympanoskleroza to stwardnienie ucha środkowego objawiające się szumem w uszach, a otosklerozę poznamy po degeneracji struktur czynnościowych ucha, szumach, zawrotach głowy i samej utracie słuchu. Surowicze i surowiczo-śluzowe zapalenie ucha środkowego to niepokojące objawy, jakimi mogą być ból ucha, gorączka i utrata słuchu w pierwszym przypadku oraz biegunki, brak łaknienia, gorączka, bóle ucha, zawroty głowy i szumy w uszach w drugim przypadku.

Pierwsze niepokojące objawy powinny spotkać się z szybką reakcją z naszej strony i skutkować wizytą u lekarza specjalności laryngologicznej lub otolaryngologicznej.