Rodzaje aparatów słuchowych
– budowa i ich działanie

Osoby cierpiące na częściową utratę słuchu lub niedosłyszenie, które jest coraz częstszą chorobą w wieku starszym, choć nie jest to oczywiście regułą, wymagają nie tylko specjalistycznej opieki lekarskiej, ale również korzystania z aparatów słuchowych, które pomogą im wzmocnić słyszalność docierających do wnętrza ucha dźwięków.

Wzmacnianie dźwięków w aparatach słuchowych odbywa się dzięki specjalnym układom elektronicznym, na których opiera się ich konstrukcja. Podstawowe rodzaje aparatów słuchowych to: klasyczne urządzenia analogowe i bardziej specjalistyczne analogowe programowane komputerowo, aparaty hybrydowe i cyfrowe.

Problemy ze słuchem

Ze względu na budowę i sposób działania wyszczególnić można także aparaty, które wykorzystują przewodnictwo powietrzne dźwięków oraz przewodnictwo kostne. W tej chwili na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych aparatów słuchowych. Produkują je zarówno znane firmy, jak i małe przedsiębiorstwa powstałe z udziałem lekarzy otolaryngologów i specjalistów od zaburzeń słyszenia. Praktyczne usprawnienia, jakie są przez nich tworzone, umożliwiają zakup aparatu montowanego za uchem, wewnątrz ucha, wewnątrz głównego kanału usznego, oraz standardowe wzmacniacze noszone w kieszeni i połączone przewodami z słuchawką przy uchu. Dla własnej wygody i komfortu noszenia warto przed zakupem porównać różne opcje i koniecznie przymierzyć dany aparat słuchowy tak, aby pomagał nam on w słyszeniu i jednocześnie nie utrudniał codziennie wykonywanych czynności.

Postęp na rynku technicznej produkcji takich aparatów sprawił, że z każdym rokiem są one coraz lepsze, coraz mniejsze i niemal niezauważalne – wszystko po to, by chory mógł słyszeć nie odczuwając dyskomfortu noszenia i pokazywania się z wielkim aparatem na uchu.